Reading PAGE

Peer Evaluation activity

Downloads 2
Followed by 2
Following... 1

Total impact ?

  Send a

  Paweł has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0

  This was brought to you by:

  block this user Paweł K. Jędrzejko

  Associate Professor

  Department of American and Canadian Studies of the Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice, Poland

  "I tylkom ja sam uszedł, abym ci oznajmił" (Notatki na marginesie Moby-Dicka)

  Export to Mendeley

  Melville, nieufny wobec odziedziczonych metanarracji, poszukuje porządków alternatywnych. Nic więc dziwnego w tym, że współcześni Melville'owi recenzenci, których świat zorganizowany był najczęśclej według zasad wyznaczonych pięcioma punktami kalwinizmu, postrzegali opublikowanego w 1851 roku Moby Dicka jako dzieło wybitnie nieudane - a nawet określali angielszczyznę twórcy mianem "szalonej". Nie dostrzegając w narracji powieściowej odzwierciedlenia metanarracyjnego ładu, nie przygotowani na odstępstwo od konwencji, do jakiej Melville ich przyzwyczaił powieściami, takimi jak Typee czy Omoo, wpadali w intertekstualne pułapki, pośród których znalazło się ponad 650 zidentyfikowanych przez Natalię Wright odniesień do organizującej ich świat Biblii i na pozór oczywiste paralelizmy wobec centralnej dla ich deterministycznego światopoglądu narracji Księgi Hioba. Nie bez powodu więc obciążali zarzutem "anormalności" język autora. Wszak to kategorie językowe, powołujące do istnienia i jednocześnie porządkujące zjawiska i byty podług dziedziczonych (i dlatego rzadko kwestionowanych) "norm", pozwalają postrzegać świat jako logiczny i zrozumiały. Jeżeli wzajemne relacje pomiędzy językiem a bytem, aktem lektury a tekstem, czy tekstem i rzeczywistością ulegną zakwestionowaniu tak, jak to się dzieje w przypadku narracji Moby-Dicka - w nieunikniony sposób do głosu dochodzi lęk. Taki sam, jaki budzi się w nas wtedy, gdy gestem lub słowem ktoś lub coś skutecznie zakwestionuje zasady, według których żyjemy i otworzy nam oczy na pęknięcia w pozornie spójnym zbiorze przeświadczeń, jakie do tej pory decydowały o kształcie naszego światopoglądu. Dlatego wydaje się zrozumiałe, że dopiero wówczas, kiedy świat Zachodu obrócił się w złomowisko znaczeń w wyniku I wojny światowej, a przedwojenny język wyczerpał się tak dalece, że trudno było bezkrytycznie uwierzyć, iż pod jego kategoriami mogą się kryć jakiekolwiek godne zaufania wartości , (nie)porządek Melville'owskiego Moby-Dicka , Nietzscheańskiego Zaratustry, Joyce'owskiego Ulissesa, Sartre'owskich Mdłości czy Guerniki Picassa objawił się jako ten, w świetle którego można było znowu zacząć świat porządkować. Zanim jednak akademiccy myśliciele stworzyli dyskursy, należące dziś do kanonu filozofii pod hasłem "egzystencjalizmu", Zachód pochłonęła lektura grupy dzieł - utwory te zmierzyły się z ograniczeniami języka. Operowały one językiem, którego po wojnie nie sposób było już uznać za "szalony". Niniejszy rozdział wyjaśnia dlaczego.

  Oh la laClose

  Your session has expired but don’t worry, your message
  has been saved.Please log in and we’ll bring you back
  to this page. You’ll just need to click “Send”.

  Your evaluation is of great value to our authors and readers. Many thanks for your time.

  Review Close

  Short review
  Select a comment
  Select a grade
  You and the author
  Anonymity My review is anonymous( Log in  or  Register )
  publish
  Close

  When you're done, click "publish"

  Only blue fields are mandatory.

  Relation to the author*
  Overall Comment*
  Anonymity* My review is anonymous( Log in  or  Register )
   

  Focus & Objectives*

  Have the objectives and the central topic been clearly introduced?

  Novelty & Originality*

  Do you consider this work to be an interesting contribution to knowledge?

  Arrangement, Transition and Logic

  Are the different sections of this work well arranged and distributed?

  Methodology & Results

  Is the author's methodology relevant to both the objectives and the results?

  Data Settings & Figures

  Were tables and figures appropriate and well conceived?

  References and bibliography

  Is this work well documented and has the bibliography been properly established?

  Writing

  Is this work well written, checked and edited?

  Write Your Review (you can paste text as well)
  Please be civil and constructive. Thank you.


  Grade (optional, N/A by default)

  N/A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
  Close

  Your mailing list is currently empty.
  It will build up as you send messages
  and links to your peers.

   No one besides you has access to this list.
  Close
  Enter the e-mail addresses of your recipients in the box below.  Note: Peer Evaluation will NOT store these email addresses   log in
  Your recipients

  Your message:

  Your email : Your email address will not be stored or shared with others.

  Your message has been sent.

  Description

  Title : "I tylkom ja sam uszedł, abym ci oznajmił" (Notatki na marginesie Moby-Dicka)
  Author(s) : Paweł Jędrzejko
  Abstract : Melville, nieufny wobec odziedziczonych metanarracji, poszukuje porządków alternatywnych. Nic więc dziwnego w tym, że współcześni Melville'owi recenzenci, których świat zorganizowany był najczęśclej według zasad wyznaczonych pięcioma punktami kalwinizmu, postrzegali opublikowanego w 1851 roku Moby Dicka jako dzieło wybitnie nieudane - a nawet określali angielszczyznę twórcy mianem "szalonej". Nie dostrzegając w narracji powieściowej odzwierciedlenia metanarracyjnego ładu, nie przygotowani na odstępstwo od konwencji, do jakiej Melville ich przyzwyczaił powieściami, takimi jak Typee czy Omoo, wpadali w intertekstualne pułapki, pośród których znalazło się ponad 650 zidentyfikowanych przez Natalię Wright odniesień do organizującej ich świat Biblii i na pozór oczywiste paralelizmy wobec centralnej dla ich deterministycznego światopoglądu narracji Księgi Hioba. Nie bez powodu więc obciążali zarzutem "anormalności" język autora. Wszak to kategorie językowe, powołujące do istnienia i jednocześnie porządkujące zjawiska i byty podług dziedziczonych (i dlatego rzadko kwestionowanych) "norm", pozwalają postrzegać świat jako logiczny i zrozumiały. Jeżeli wzajemne relacje pomiędzy językiem a bytem, aktem lektury a tekstem, czy tekstem i rzeczywistością ulegną zakwestionowaniu tak, jak to się dzieje w przypadku narracji Moby-Dicka - w nieunikniony sposób do głosu dochodzi lęk. Taki sam, jaki budzi się w nas wtedy, gdy gestem lub słowem ktoś lub coś skutecznie zakwestionuje zasady, według których żyjemy i otworzy nam oczy na pęknięcia w pozornie spójnym zbiorze przeświadczeń, jakie do tej pory decydowały o kształcie naszego światopoglądu. Dlatego wydaje się zrozumiałe, że dopiero wówczas, kiedy świat Zachodu obrócił się w złomowisko znaczeń w wyniku I wojny światowej, a przedwojenny język wyczerpał się tak dalece, że trudno było bezkrytycznie uwierzyć, iż pod jego kategoriami mogą się kryć jakiekolwiek godne zaufania wartości , (nie)porządek Melville'owskiego Moby-Dicka , Nietzscheańskiego Zaratustry, Joyce'owskiego Ulissesa, Sartre'owskich Mdłości czy Guerniki Picassa objawił się jako ten, w świetle którego można było znowu zacząć świat porządkować. Zanim jednak akademiccy myśliciele stworzyli dyskursy, należące dziś do kanonu filozofii pod hasłem "egzystencjalizmu", Zachód pochłonęła lektura grupy dzieł - utwory te zmierzyły się z ograniczeniami języka. Operowały one językiem, którego po wojnie nie sposób było już uznać za "szalony". Niniejszy rozdział wyjaśnia dlaczego.
  Keywords : Herman Melville, Job, Moby-Dick, suffering, human condition, Victorian crisis of faith, existentialism, angst, love

  Subject : unspecified
  Area : Literature
  Language : Polish
  Affiliations Department of American and Canadian Studies of the Institute of English Cultures and Literatures, University of Silesia in Katowice, Poland
  Url : http://www.researchgate.net/publication/258423507_I_tylkom_ja_sam_uszed_abym_ci_oznajmi_(Notatki_na_marginesie_Moby-Dicka)?ev=prf_pub

  Leave a comment

  This contribution has not been reviewed yet. review?

  You may receive the Trusted member label after :

  • Reviewing 10 uploads, whatever the media type.
  • Being trusted by 10 peers.
  • If you are blocked by 10 peers the "Trust label" will be suspended from your page. We encourage you to contact the administrator to contest the suspension.

  Does this seem fair to you? Please make your suggestions.

  Please select an affiliation to sign your evaluation:

  Cancel Evaluation Save

  Please select an affiliation:

  Cancel   Save

  Paweł's Peer Evaluation activity

  Downloads 2
  Followed by 2
  Following... 1

  Paweł has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0
  Invite this peer to...
  Title
  Start date (dd/mm/aaaa)
  Location
  URL
  Message
  send
  Close

  Full Text request

  Your request will be sent.

  Please enter your email address to be notified
  when this article becomes available

  Your email


   
  Your email address will not be shared or spammed.