Reading PAGE

Peer Evaluation activity

Downloads 38082
Views 12
Following... 1
Funded by 1

Total impact ?

  Send a

  Marcin has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0

  This was brought to you by:

  block this user Marcin Majewski

  Assistant Professor / marcin.majewski@upjp2.edu.pl

  The Pontifical University of John Paul II

  UGARIT Na Tle Biblii Starego Testamentu

  Export to Mendeley

  Odkrycie w 1928 roku na tellu Ras Szamra starożytnego miasta portowego Ugarit otworzyło nowy etap badań nad starożytną Syro-Palestyną (biblijnym Kanaanem) i całym starożytnym Bliskim Wschodem. Archiwa literackie tego miasta reprezentują jedyny jak dotąd odnaleziony zbiór narodowej prozy i poezji z Syro-Palestyny okresu krótko przedbiblijnego. Jest to zbiór o unikatowej wartości dla poznania kultury i religii kananejskiej i jako taki stanowi też bardzo ważny materiał dla studiowania szerokiego tła powstania hebrajskiej Biblii. Ugarit było w II tysiącleciu przed Chr. miejscem handlu, rzemiosła oraz styku kultur różnych stron Bliskiego Wschodu (Syrii, Kanaanu, Mitanni [Hurytów], Mezopotamii, Cypru i wysp Morza Egejskiego, Egiptu i Hetytów). To niewielkie królestwo posiadało bogatą i znaczącą stolicę. Militarnie słabe, odgrywało jednak ważną kulturową rolę i wywierało ważki wpływ zwłaszcza w Lewancie, którego część stanowiło. Ten wpływ widoczny będzie m.in. w biblijnej literaturze hebrajskiej, zwłaszcza tej najstarszej, z przełomu II i I tysiąclecia i z pierwszej połowy I tysiąclecia przed Chr. Otóż w literaturze ugaryckiej odnajdziemy pewne tradycje narracyjne i poetyckie, które w nowej formie i odmiennym przesłaniu religijnym znajdą się w historycznej, prorockiej i mądrościowej literaturze Starego Testamentu. Zrozumienie, w jaki sposób żyją i funkcjonują one w Ugarit, pomoże nam lepiej uchwycić, jakie miejsce, rolę i znaczenie otrzymają one w Biblii hebrajskiej.

  Oh la laClose

  Your session has expired but don’t worry, your message
  has been saved.Please log in and we’ll bring you back
  to this page. You’ll just need to click “Send”.

  Your evaluation is of great value to our authors and readers. Many thanks for your time.

  Review Close

  Short review
  Select a comment
  Select a grade
  You and the author
  Anonymity My review is anonymous( Log in  or  Register )
  publish
  Close

  When you're done, click "publish"

  Only blue fields are mandatory.

  Relation to the author*
  Overall Comment*
  Anonymity* My review is anonymous( Log in  or  Register )
   

  Focus & Objectives*

  Have the objectives and the central topic been clearly introduced?

  Novelty & Originality*

  Do you consider this work to be an interesting contribution to knowledge?

  Arrangement, Transition and Logic

  Are the different sections of this work well arranged and distributed?

  Methodology & Results

  Is the author's methodology relevant to both the objectives and the results?

  Data Settings & Figures

  Were tables and figures appropriate and well conceived?

  References and bibliography

  Is this work well documented and has the bibliography been properly established?

  Writing

  Is this work well written, checked and edited?

  Write Your Review (you can paste text as well)
  Please be civil and constructive. Thank you.


  Grade (optional, N/A by default)

  N/A 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
  Close

  Your mailing list is currently empty.
  It will build up as you send messages
  and links to your peers.

   No one besides you has access to this list.
  Close
  Enter the e-mail addresses of your recipients in the box below.  Note: Peer Evaluation will NOT store these email addresses   log in
  Your recipients

  Your message:

  Your email : Your email address will not be stored or shared with others.

  Your message has been sent.

  Description

  Title : UGARIT Na Tle Biblii Starego Testamentu
  Author(s) : Marcin Majewski
  Abstract : Odkrycie w 1928 roku na tellu Ras Szamra starożytnego miasta portowego Ugarit otworzyło nowy etap badań nad starożytną Syro-Palestyną (biblijnym Kanaanem) i całym starożytnym Bliskim Wschodem. Archiwa literackie tego miasta reprezentują jedyny jak dotąd odnaleziony zbiór narodowej prozy i poezji z Syro-Palestyny okresu krótko przedbiblijnego. Jest to zbiór o unikatowej wartości dla poznania kultury i religii kananejskiej i jako taki stanowi też bardzo ważny materiał dla studiowania szerokiego tła powstania hebrajskiej Biblii. Ugarit było w II tysiącleciu przed Chr. miejscem handlu, rzemiosła oraz styku kultur różnych stron Bliskiego Wschodu (Syrii, Kanaanu, Mitanni [Hurytów], Mezopotamii, Cypru i wysp Morza Egejskiego, Egiptu i Hetytów). To niewielkie królestwo posiadało bogatą i znaczącą stolicę. Militarnie słabe, odgrywało jednak ważną kulturową rolę i wywierało ważki wpływ zwłaszcza w Lewancie, którego część stanowiło. Ten wpływ widoczny będzie m.in. w biblijnej literaturze hebrajskiej, zwłaszcza tej najstarszej, z przełomu II i I tysiąclecia i z pierwszej połowy I tysiąclecia przed Chr. Otóż w literaturze ugaryckiej odnajdziemy pewne tradycje narracyjne i poetyckie, które w nowej formie i odmiennym przesłaniu religijnym znajdą się w historycznej, prorockiej i mądrościowej literaturze Starego Testamentu. Zrozumienie, w jaki sposób żyją i funkcjonują one w Ugarit, pomoże nam lepiej uchwycić, jakie miejsce, rolę i znaczenie otrzymają one w Biblii hebrajskiej.
  Keywords : ugarit, ugarit a biblia, ras szamra, jezyk ugarycki, historia ugarit, baal z ugarit, religia ugarit, literatura ugarit, pismo ugarit, pismo klinowe, alfabet ugarycki, alfabet klinowy, archeologia biblijna, archeologia biblia, odkrycie ugarit

  Subject : Ugarit Ras Shamra
  Area : Archaeology
  Language : Polish
  Year : 2010

  Affiliations The Pontifical University of John Paul II
  Publisher : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  City : Krakow
  Pages : 143

  Leave a comment

  This contribution has not been reviewed yet. review?

  You may receive the Trusted member label after :

  • Reviewing 10 uploads, whatever the media type.
  • Being trusted by 10 peers.
  • If you are blocked by 10 peers the "Trust label" will be suspended from your page. We encourage you to contact the administrator to contest the suspension.

  Does this seem fair to you? Please make your suggestions.

  Please select an affiliation to sign your evaluation:

  Cancel Evaluation Save

  Please select an affiliation:

  Cancel   Save

  Marcin's Peer Evaluation activity

  Marcin has...

  Trusted 0
  Reviewed 0
  Emailed 0
  Shared/re-used 0
  Discussed 0
  Invited 0
  Collected 0
  Invite this peer to...
  Title
  Start date (dd/mm/aaaa)
  Location
  URL
  Message
  send
  Close

  Full Text request

  Your request will be sent.

  Please enter your email address to be notified
  when this article becomes available

  Your email


   
  Your email address will not be shared or spammed.